בטיחות

גרנד אופק פרויקטים רואה ערך אסטרטגי בשמירה על כללי הבטיחות והגהות להצלחת החברה ולהשגת סביבת עבודה בטוחה ונטולת תאונות. לשם כך קבעה החברה מטרות בטיחות והקצתה משאבים לפעולות להשגתן:

מדיניות ונהלים

  • קביעת נהלי בטיחות ומערך בטיחות בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה ודרישות הלקוח.
  • התנהלות לפי קוד אתי, שימוע, אזהרה וענישה למפירי ההוראות

הדרכות והסמכות

  • ביצוע הדרכת בטיחות לעובד חדש וכן הסמכות לעבודות מיוחדות
  • Toolbox יומי וריענון שנתי

הפחתת סיכונים

  • ביצוע סקר סיכונים ותוכנית בטיחות לאתר
  • פיקוח נאמני בטיחות באתר
  • שמירה על סביבת עבודה בטוחה, כלים תקינים ושימוש בציוד מגן אישי

פעולות מתקנות ומונעות

  • ביצוע תחקירי תאונות, ניתוח שורש וסטטיסטיקות תאונות לצורך הפקת לקחים ושיפור מתמיד
  • ביצוע פעולות מתקנות
  • תיעוד ודיווח, תקשורת ותגמול

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח