קוד אתי

עשה

ציות לחוק

 • התנהגות הולמת כלפי עובדים, כבוד הדדי, כיבוד פרטיות ומניעת הטרדות
 • אי הפליה ושיוויון הזדמנויות בעבודה
 • שעות עבודה ומנוחה

הגינות ויושר

 • עמידה בחוקים בינלאומיים לתחרות הוגנת והגבלים עסקיים.
 • מתן יחס הוגן לעובדים, ספקים, לקוחות ומתחרים
 • יש לפעול בתום לב, אחריות, זהירות ומקצועיות, תוך הפעלת שיקול דעת.

קיימות

 • שמירה על בריאות העובדים, סביבת עבודה בטוחה, מניעת סכנות ותאונות
 • שמירה על הסביבה: מניעת זיהום וצמצום פסולת, ושימוש יעיל באנרגיה ומשאבים.
 • החברה רואה ערך ויוזמת תרומה לקהילה

אל תעשה

שחיתות

 • הימנעות ממתן \ קבלה של טובות הנאה במטרה להשפיע על שיקול דעת עסקי או קידום הליכים אפילו למראית עין.
 • הימנעות מקבלת החלטות הנובעות מניגוד עניינים

פגיעה בחברה

 • הימנעות משימוש לא זהיר בנכסי החברה, ציוד, משאבים אלקטרוניים, וקניין רוחני, ושמירה מגניבה ובזבוז
 • שמירה על סודיות

התנכלות

 • החברה תגן על כל אדם המדווח בתום לב על חשד להפרת מדיניות ההתנהלות העסקית. לא תינקט כל פעולת נקמה כנגד המתלונן.
 • כל דיווח על הפרה של הקוד האתי ייחקר ויטופל בזמן סביר.

שאל את עצמך: במקרה שהפעולה תפורסם, האם היא תעמוד בביקורת ציבורית?

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח