דף הבית
מדיניות
תקנון בנושא חומרים ממכרים

תקנון בנושא חומרים ממכרים

תקנון בנושא חומרים ממכרים

הבסיס החוקי: פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973

חומרים ממכרים

סמים הם חומרים כימיים המגיעים אל המוח ומשפיעים על האיזון הכימי הקיים בו וגורמים לשינוי בהתנהגות האדם. צריכת סמים מותרת רק למטרות רפואיות ותוך בקרה קפדנית.  אדם הצורך מתוך כוונה לשנות את תחושתו ומצב רוחו, עושה בחומר שימוש לרעה. שימוש לרעה בסמים פוגע ביחיד ובחברה ולכן הוא אסור על פי החוק.

הנזק מחומרים ממכרים

עיסוק בלתי חוקי בייצור, שימוש, מכירה או בהפצה של סמים או שימוש לרעה בתרופות מרשם במקום העבודה או בשעות העבודה עשוי לפגוע בבריאות העובד ובתפקודו ומהווה הפרה של מדיניות החברה.

שימוש באלכוהול והשתכרות הנם אסורים בשטח החברה ו/או במסגרת פעילויותיה. השתכרות או שימוש בסמים עלולים לשבש את יכולת החשיבה ולפגום במקצועיות העבודה. מה שחשוב עוד יותר, הם גורמים למשתמש בחומרים אלה להיקלע למצבים מסוכנים ובכך מסכנים גם את הסובבים אותו.

אנו מחויבים למקום עבודה ללא סמים ואלכוהול.

גרנד אופק פרויקטים מחויבת לשמור על סביבה בטוחה ונטולת סמים לכל עובדיה.  בזמן העבודה בחברה, באתרי החברה, באתרי הלקוח או בעסקי החברה ומצפה מעובדיה שיגיעו למקום עבודתם צלולים וכשירים לעבודה.

  • חל איסור להשתמש, להעביר, למכור, לייצר או להחזיק בסמים בלתי חוקיים, או פריטים נלווים לסמים, למעט שימוש אישי בתרופות שנרשמו על ידי רופא.
  • חל איסור להגיע לעבודה תחת השפעת חומרים ממכרים. איסור זה כולל בזמן שימוש ברכבי החברה ורכוש החברה. במקרה של שימוש בתרופות במרשם שנטילתן עלולה לעורר תופעות לוואי אשר יש בהן משום חשש ו/או ידיעה להשפעה שעלולה להיות  בלתי הולמת ו/או מסוכנת בביצוע העבודה, נדרש להמציא אישור רפואי לכשירות לביצוע העבודה תחת השפעת תרופות אלו.
  • חל איסור להגיש, לשתות, להיות תחת השפעה, או להחזיק אלכוהול באתרי החברה או אתרי לקוח או שותף שלה, לרבות כלי רכב של החברה. בכל זמן שהות באתרי החברה או במסגרת עסקי החברה, יש להפעיל שיקול דעת בדבר צריכת אלכוהול ולציית תמיד לחוק. עם קבלת אישור מתאים, ניתן להגיש אלכוהול באירועים מסוימים של החברה או באירועים חיצוניים שבהם מיוצגת החברה. יחד עם זאת, צריכת אלכוהול באירוע הינה מתוך רצון חופשי, ועליה תמיד להיות מתונה, ולא להתבצע בצורה המביכה או הפוגעת בעובד או בחברה או המפרה את החוק.

גרנד אופק פרויקטים שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לחוק, לדרוש מעובדיה בתפקידים הכרוכים בעבודה מול לקוחות ו/או משימות באתרי הלקוח, או תפקידים אחרים העשויים להשפיע על המוניטין של החברה, להיבדק לגילוי סמים או אלכוהול מעת לעת, כדי לענות על דרישות לקוחותינו או צרכים עסקיים אחרים.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח